Tên công trình: Tiệm Điện Nước Anh Phú,Vĩnh Điện,Quảng Nam

Địa điểm công tình/dự án: Thị trấn Vĩnh Điện,Quảng Nam

Danh mục thi công: Cửa Đi Nhôm Xingfa 4 cánh mở quay,Cửa Sổ Nhôm Xingfa 2 cánh mở quay

Diện tích công trình: ~50m2

Giá trị công trình: 70 triệu đồng

Thời gian hoàn thành: 15 ngày – Thời điểm thi công: 10.2016

Đơn vị thi công: QUỐC ANH DOOR

Bình luận với Facebook

Các bình luận

Chia sẻ ngayShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page